informacja

Zaproszenie organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kowary na podstawie: art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), § 1 pkt 3 załącznika nr 1 uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi Czytaj więcej Zaproszenie organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej[…]

Dolny Śląsk – harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – styczeń 2018

Informujemy, że Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przygotował harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych na styczeń 2018 i I kwartał roku. Zobacz harmonogram [*.PDF]: Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2018 2 stycznia

policja dolny śląski

Ruch na drodze z Tanvaldu do Harrachova zamknięty dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t

Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – Wspólna Placówka w Kudowie Zdroju w ramach międzynarodowej współpracy policji poniżej przesyła treść otrzymanej od Policji z Republiki Czeskiej informacji dot. zamknięcia ruchu dla pojazdów powyżej 3,5t na trasie Tanvald – Harrachov, droga I/10 w dniu 03.01.2018 od g. 7:00: “Biorąc pod uwagę aktualną prognozę pogody, Czytaj więcej Ruch na drodze z Tanvaldu do Harrachova zamknięty dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t[…]

Skip to content