Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 – nabór wniosków dla organizacji pozarządowych

Na podstawie Uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” (M.P. z 2018 r. poz. 167) uprzejmie informujemy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił nabór wniosków do w/w programu na rok 2019. Biorąc Czytaj więcej Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 – nabór wniosków dla organizacji pozarządowych[…]

informacja

Informacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości.

Informacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Przypominamy właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, jednostkom organizacyjnym, osobom posiadającym w zarządzie lub użytkowaniu, a także innym osobom władającym nieruchomością o spoczywającym na nich obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń (m.in. piasku, śmieci, liści, chwastów) błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Wymóg ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 Czytaj więcej Informacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości.[…]

informacja

Wykonawca zimowego utrzymaniu dróg2018/2019

Urząd Miejski w Kowarach informuje, iż wykonawcą zimowego utrzymaniu dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Gminy Miejskiej Kowary w sezonie 2018/2019 od 01.12.2018 r. do 15.03.2019 r. jest firma PHU ,,KAMA” Ryszard Rzońca z siedzibą 58-533 Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 16f. Wszelkie zgłoszenia i uwagi należy kierować do wykonawcy: Ryszard Rzońca, tel. 601 751 480 Czytaj więcej Wykonawca zimowego utrzymaniu dróg2018/2019[…]

Skip to content