Ankieta stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i możliwości jego poprawy w opinii mieszkańców Gminy Kowary i innych osób przebywających na terenie Kowar

Szanowni Państwo,

Władze Miasta Kowary pragną podjąć nowe działania służące poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ograniczeniu liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i kierowców, wykorzystaniu nowych możliwości technicznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych i osób zmotoryzowanych, wzrostowi poczucia bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród wszystkich uczestników.

Prosimy więc o wypełnienie niniejszej ankiety zgodnie z posiadaną wiedzą i odczuciami. Ankieta jest anonimowa, a uzyskane informacje posłużą wyłącznie poszukiwaniom najskuteczniejszych metod poprawy bezpieczeństwa w Mieście Kowary. Ma ona na celu przeprowadzenie analizy zagrożeń i realnych potrzeb mieszkańców Kowar, zbadanie poziomu świadomości bezpiecznych zachowań oraz poczucia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Niniejsza ankieta będzie dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej www.kowary.pl oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta, UM Kowary, ul. 1 Maja 1a, pokój nr 1 oraz w holu bud. B UM. W przypadku wypełnienia ankiety w formie papierowej prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza do Biura Obsługi Klienta UM w Kowarach (Budynek A UM w Kowarach, pok. nr 1) lub do Referatu Spraw Obywatelskich (Budynek B UM w Kowarach, pok. nr 1). Wyniki ankiety będą podane do wiadomości publicznej po 31.12.2018r.

Ankieta jest dostępna pod linkiem: Ankieta

Skip to content