Aplikacja “Kiedy Wywóz”

Informujemy, iż mieszkańcy Kowar mogą korzystać z mobilnej aplikacji “Kiedy Wywóz”.

Aplikacja “Kiedy Wywóz” umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach oraz dokonywanie oceny jakości usług wywozowych świadczonych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Kowary.
Ponadto, zawiera aktualizowany na bieżąco spis stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) i innych lokalizacji, w których możliwe jest pozostawienie odpadów.
Na załączonej ulotce oraz na stronie http://www.kiedywywoz.pl więcej informacji o tym jak korzystać z aplikacji.