informacja

od dnia 1 stycznia 2021 r. konserwację oświetlenia ulicznego wykonuje Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych

  Burmistrz Miasta Kowary informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. konserwację oświetlenia ulicznego wykonuje Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach z siedzibą przy ul. Dworcowa 11. Zgłoszenia awarii należy wysyłać na numer: 517-247-633 lub e-mail: 

informacja

Informacja dotycząca przedszkoli

Uprzejmie informujemy, iż od najbliższego poniedziałku 7 grudnia 2020 r. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kowarach będzie funkcjonowało, jak wcześniej w godzinach od 6:00 do 17:00. Pragniemy również poinformować, że Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 będzie otwarty. Rodzice będą na bieżąco informowani przez sekretariat zarówno przedszkola jak i szkoły o ewentualnych zmianach w Czytaj więcej Informacja dotycząca przedszkoli[…]

informacja

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg, placów, chodników i parkingów

Burmistrz Miasta Kowary uprzejmie informuje że od 01.12.2020r. na terenie Gminy Miejskiej Kowary realizowana jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg, placów, chodników i parkingów. Firma realizująca zadanie: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “KAMA” Rzońca Ryszard z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice te. 601-751-480. Osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację zadania ze strony Urzędu Miasta w Kowarach Czytaj więcej Informacja o zimowym utrzymaniu dróg, placów, chodników i parkingów[…]

informacja

Naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020

  W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych. O dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania Czytaj więcej Naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020[…]

informacja

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium pt. „Wsparcie dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej ” – 03.12.2020 r. Jelenia Góra

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na webinarium pt. „Wsparcie dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej  ” – 03.12.2020 r.  Jelenia Góra   W trakcie WEBINARIUM zostaną przedstawione informacje informacje dotyczące projektów  unijnych na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach  dotacji i  instrumentów zwrotnych. Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie Czytaj więcej Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium pt. „Wsparcie dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej ” – 03.12.2020 r. Jelenia Góra[…]

system gospodarowania odpadami

Komunikat – mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych w dniach 2,3,4 grudnia 2020r.

M O B I L N A   Z B I Ó R K A   O D P A D Ó W wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli, odzieży i tekstyliów oraz zużytych opon   Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na terenie Gminy Kowary w dniach 2,3,4 grudnia 2020 r. na Czytaj więcej Komunikat – mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych w dniach 2,3,4 grudnia 2020r.[…]

informacja

Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza

  W dniu 13-10-2020r. został złożony wniosek w ramach programu  INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa, przy współpracy z miastem partnerskim Vrchlabi, pt. “Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza”. Projekt ma na celu udostępnienie Czytaj więcej Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza[…]

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach – zmiana organizacji pracy

Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej, z troski o zdrowie zarówno Państwa jak i Nasze, w najbliższym czasie zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach, a w miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną lub przez telefon. Osobiste wizyty w MOPS należy wcześniej umówić telefonicznie 75 718 21 13 Czytaj więcej Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach – zmiana organizacji pracy[…]

informacja

Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach

Gmina Miejska Kowary informuje, iż w dniu 14 września 2020 roku został złożony wniosek aplikacyjny projektu, pt.: „Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach”. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji. Czytaj więcej Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach[…]

informacja

Nowa organizacja ruchu drogowego na ul. 1 Maja, ul. Pocztowej i ul. Górniczej

  Burmistrz Miasta Kowary informuje, że od dnia 14 września zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu drogowego na ul. 1 Maja, ul. Pocztowej i ul. Górniczej. Zmiana ma na celu wyeliminowanie ruchu pojazdów w ciągu wymienionych ulic. Zakaz ruchu nie będzie dotyczył zaopatrzenia w godz. 6:00-11:00 i 17:00-19:00 bez prawa parkowania pojazdów, służb komunalnych, zaopatrzenia – Czytaj więcej Nowa organizacja ruchu drogowego na ul. 1 Maja, ul. Pocztowej i ul. Górniczej[…]

Jelenia Plast Sp. z o.o. – praca w Kowarach

Jelenia Plast Sp. z o.o. należy do czołowych producentów AGD z tworzyw sztucznych w Europie. Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: Pracownik Przygotowania Surowca Miejsce pracy: Kowary Nr ref. PPS 4/2020 Zadania   Przygotowanie materiałów i surowców do produkcji Obsługa urządzenia naważającego, pulweryzującego i mielącego Raportowanie przebiegu zmiany. Stała komunikacja z przełożonym oraz pracownikami w ramach brygady Czytaj więcej Jelenia Plast Sp. z o.o. – praca w Kowarach[…]

informacja

Zaproszenie na konferencję „PPK blisko Ciebie”

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie”, dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) Wrocław, 29.09.2020 godz. 11:00 Dolnośląski Urząd Wojewódzki Celem cyklu konferencji wojewódzkich pod nazwą „PPK Blisko Ciebie” jest wsparcie przedsiębiorców w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szczególnie serdecznie zapraszamy Czytaj więcej Zaproszenie na konferencję „PPK blisko Ciebie”[…]

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji – oddział Kowary zatrudni

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji zatrudni Specjalistę ds. technicznych w oddziale Spółki w Kowarach. Dokumenty aplikacyjne należy składać w Oddziale KSWiK Sp. z o.o. w Kowarach, ul. Jeleniogórska 39 osobiście lub listem poleconym w terminie do 18.09.2020r. (decyduje data wpływu do Oddziału) Pracodawca do 22.09.2020r. skontaktuje się telefonicznie z wybranymi kandydatami celem ustalenia terminu rozmowy Czytaj więcej Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji – oddział Kowary zatrudni[…]

Skip to content