Gminne Rady Seniorów powiatu jeleniogórskiego

Projekt

Gminne Rady Seniorów powiatu jeleniogórskiego

Projekt realizowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz gminy partnerskie

Dofinansowanie – Program ASOS 2014-2020

W ramach projektu odbędzie się:

 1. 1 konferencja – rozpoczynająca projekt.
 2. 40 spotkań w animacyjnych – przygotowanie tworzenia/wspieranie działania Gminnych Rad Senioralnych i Powiatowej lub Porozumień Seniorów (4 spotkania w każdej gminie/mieście).
 3. Mikroinicjatywy seniorów w gminach i powiecie, dofinansowane w ramach projektu.
 4. Zajęcia dla liderów – seniorów (3 spotkania).
 5. Przygotowanie do wystąpień publicznych seniorów (3 spotkania).
 6. Zajęcia cyfrowe – komputerowe.
 7. Wizyta studyjna wyjazdowa dla seniorów.
 8. Konferencja zamykająca projekt.

Zapraszamy do współpracy:

 1. Seniorów, którzy nie są zrzeszeni i nie współpracowali dotychczas z żadną grupą.
 2. Środowiska senioralne nieformalne.
 3. Organizacje senioralne.

Obszar działania projektu: powiat jeleniogórski

Czas działań w projekcie: kwiecień – grudzień 2017 r.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronach: www.duchgor.org, www.radyseniorow.jgora.pl

 

 


 

LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA
PARTNERSTWO
DUCHA GÓR
ul. Konstytucji 3 Maja 25
58-540 Karpacz
www.konkursy.duchgor.org; gro.r1539917072oghcu1539917072d@tai1539917072rater1539917072kes1539917072,
Tel. 75 644 21 65
NIP 611-266-36-54
REGON 020906334
KRS 0000321321