I sesja Rady Miejskiej w Kowarach i ślubowanie Burmistrza Kowar Elżbiety Zakrzewskiej

Informujemy, że  pierwsza, uroczysta sesja Rady Miejskiej w Kowarach, na której odbędzie się złożenie ślubowania przez nowo wybraną panią burmistrz Elżbietę Zakrzewską oraz naszych kowarskich radnych odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. (we wtorek) o godzinie 17:00 w Sali Rajców kowarskiego ratusza (ul. 1 Maja 1a, budynek “A” Urzędu Miejskiego w Kowarach, I piętro).

Proponowany porządek obrad I sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej.
4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Kowary.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Wydarzenie będzie można oglądać na żywo pod linkiem: Link do Kamery

Następnie zostanie udostępnione jako nagranie na YouTube pod linkiem: Link do YouTube

Skip to content