Informacja dla mieszkańców miasta Kowary KSWiK

 

 

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że trwają prace mające na celu zmniejszenie strat wody. Po suszy roku 2015 stanęliśmy przed wyborem budowy nowego ujęcia lub modernizacji istniejącej sieci wodociągowej . Zdecydowaliśmy się na modernizację sieci jako działanie tańsze i szybsze w realizacji. W 2016 roku została zamontowana wizualizacja na ujęciach wody, która umożliwia nam podgląd poziomu w zbiornikach wody oraz godzinowe zużycie wody na poszczególnych ujęciach. Na podstawie obserwacji i po przeanalizowaniu półrocznych pomiarów zdecydowaliśmy o wydzieleniu zamkniętych stref zasilania bez konieczności mieszania się wód z różnych ujęć.

W wyniku wydzielenia zamkniętych stref zasilania możemy całą dobę obserwować pobory wody z każdego ujęcia i poszukiwać awarii w danej strefie zasilania. W tym celu zakupiliśmy urządzenie do precyzyjnej lokalizacji awarii (korelator cyfrowy) i rozpoczęliśmy proces wykrywania nieszczelności sieci (awarii których wypływ następuje do gruntu, a nie na powierzchnię). Po wykryciu awarii dokonaliśmy jej usunięcia, jednak z uwagi na duże ciśnienia które wahały się od 0,8 do 1,2 MPa ( 8 – 12 atmosfer) postanowiliśmy zamontować reduktory ciśnienia które w sposób kontrolowany utrzymują w sieci wodociągowej zadane ciśnienie. Dzięki montażowi reduktorów ciśnienia wody ilość awarii sieci wodociągowej zmalała o 60%. Obecnie ciśnienie w sieci wodociągowej jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i nie przekracza 0,6 Mpa.

Dzięki zamontowanemu monitoringowi nie ma konieczności każdego dnia objeżdżania wszystkich ujęć wody. Monitoring jest analizowany na bieżąco i gdy rośnie godzinowy pobór wody z danego ujęcia natychmiastowo są podejmowane działania mające na celu zlokalizowanie i usunięcie awarii.

W dalszym ciągu trwają prace związane z lokalizacją usuwaniem awarii. Dołożymy wszelkich starań aby straty wody zostały ograniczone do minimum a tym samym pomniejszyły koszty naszej działalności. Działania takie zabezpieczą potrzeby mieszkańców w nieprzerwane dostawy wody bez względu na warunki atmosferyczne.

 

Z poważaniem.
Jerzy Grygorcewicz
Prezes Zarządu

 


Informacja dla mieszkańców miasta Kowary – Plik PDF