INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 24 września 2018 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I
z dnia 24 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz.
754, 1000 i 1349), w celu powołania w mieście Kowary obwodowych komisji wyborczych w
wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018
r., Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I informuje, co następuje:

§ 1

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów
do dnia 26 września 2018 r. do godz. 1530 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach do niżej
wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
– Nr 1, w liczbie 2,
– Nr 2, w liczbie 4,
– Nr 3, w liczbie 2,
– Nr 4, w liczbie 2,
– Nr 5, w liczbie 3,
– Nr 6, w liczbie 3,
– Nr 7, w liczbie 1,
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
– Nr 1, w liczbie 1,
– Nr 2, w liczbie 2,
– Nr 3, w liczbie 1,
– Nr 4, w liczbie 2,
– Nr 6, w liczbie 3,

§ 2

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych
komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach.

§ 3

W dniu 27 września 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach odbędzie się
także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych
komisjach wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
– Nr 8

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze I
/-/ Jakub Marcin Szmigiel

 

Link do Komunikatu (Plik PDF)