Informacja KSWiK w sprawie wody

Informacja dla mieszkańców miasta Kowary

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuję, że w wyniku awarii zestawu do dezynfekcji wody podchlorynem sodu badania próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego wykazały przekroczenie parametrów mikrobiologicznych. W dniu 28.08.2017r., czyli w dniu poboru prób do badań jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego, stwierdzono wadliwe działanie chloratora. Niezwłocznie podjęto działania przywracające poprawność prowadzenia procesu dezynfekcji wody. Sieć została przepłukana i zdezynfekowana. W dniu wydania komunikatu, tj 30.08.2017r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zostały pobrane ponownie próby do badań, które potwierdziły skuteczność podjętych działań. W dniu 31.08.2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał komunikat o przydatności wody do spożycia.

Jednocześnie Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuję, że w związku z bardzo intensywnymi opadami atmosferycznymi w dniu 01.09.2017r dostarczana woda miała zabarwienie koloru żółtego. Nieakceptowana przez konsumentów barwa wody wynikała bezpośrednio z drastycznego pogorszenia jakości ujmowanej wody surowej z ujęć. Gwałtowne spływy powierzchniowe zanieczyszczają wodę w korytach rzek i potoków. Po ustaniu opadów sieć natychmiast została przepłukana i zdezynfekowana. Przez kolejne dni utrzymywana była również zwiększona dawka chloru wolnego. W celu rekontroli jakości podawanej wody zostały pobrane próby w dniu 04.09.2017r. Po dobie inkubacji nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych pod względem fizyko-chemicznym jedynie mogło być przekroczenie w zakresie mętności.

W świetle powyższych faktów za okresowe niedogodności przepraszamy Naszych odbiorców, a w ramach rekompensaty zostanie naliczona 10% bonifikata za zużytą wodę w miesiącu wrześniu. Bonifikata dotyczy mieszkańców Kowar zaopatrywanych w wodę ze strefy zasilania z ujęć: Kowary Górne, Kowary Średnie oraz Kowary Dolne. Obszar zasilania przez te ujęcia obejmuje miasto Kowary z wyłączeniem dzielnic: Wojków i Podgórze.

Jednocześnie chcemy poinformować Naszych odbiorców że dołożymy wszelkich starań aby nie dochodziło do takich sytuacji w przyszłości.

Z poważaniem

Zarząd KSWiK