informacja w sprawie opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe

Urząd Miejski w Kowarach informuje, że od dnia 26 czerwca 2018 r. wszelkie opłaty wymienione w zarządzeniu Burmistrza Miasta Kowary Nr 53/2016 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w Kowarach należy wpłacać na konto Gminy Miejskiej Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.

Uprzejmie prosimy, aby w tytule opłaty umieszczać dane pozwalające w bezsporny sposób zewidencjonować dokonaną wpłatę (np: położenie grobu, imię i nazwisko osoby pochowanej, datę zgonu i cel opłaty).