Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Za pomocą kalkulatora opłat można wyliczyć opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Po wypełnieniu wszystkich pól kalkulator ustala kwotę, jaką należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy UM

Przedsiębiorca jest zobowiązany samodzielnie wyliczyć wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń. Kalkulator opłat pełni rolę pomocniczą w wyliczaniu kwot nalezności.

Czy Twoje zezwolenie zaczyna się w bieżącym roku (2024)?