Kolejny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kowarach

Informujemy, że w Kowarach przy ul. Zamkowej 2a (przy Miejskiej Służbie Ratowniczej) został otwarty kolejny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli popularny PSZOK.

Odpady wielkogabarytowe można dostarczać samodzielnie do PSZOK-a od poniedziałku do piątku od godz. 8:00-14:00.

Skip to content