Komunikat w sprawie składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowarach i dyżurów Członków Miejskiej Komisji Wyborczej

KOMUNIKAT NR 1/18

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH

z dnia 12 września 2018 r.

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 4 § 3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podaje się do publicznej wiadomości:

I. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowarach:

Przewodnicząca Komisji: Anna Małgorzata Kancerek

Zastępca Przewodniczącego Komisji: Izabela Elżbieta Górczyk

Członkowie Komisji:

Jan Bartoszek

Magdalena Brańska

Sara Sandra Kania

Marta Anna Przybyszewska

Krystyna Ratajska

Zofia Helena Ujma

Waldemar Stanisław Wojcieszek

II. Dyżury Członków Miejskiej Komisji Wyborczej związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kowarach oraz kandydatów na Burmistrza Kowar, pełnione będą w siedzibie Komisji, budynek B Urzędu Miejskiego w Kowarach, 1 maja 1, sala 24 (II piętro), w następujących
terminach:

13 września w godz. 16.00 – 19.00

14 września w godz. 16.00 – 19.00

15 września w godz. 10.00 – 16.00

17 września w godz. 16.00 – 24.00

18 września w godz. 16.00 – 19.00

19 września w godz. 16.00 – 19.00

20 września w godz. 16.00 – 19.00

21 września w godz. 16.00 – 19.00

24 września w godz. 16.00 – 19.00

25 września w godz. 16.00 – 19.00

26 września w godz. 16.00 – 24.00

27 września w godz. 16.00 – 19.00

III. W czasie pełnionych dyżurów Członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej udzielają również informacji telefonicznej pod nr tel. 75 64 56 113, faks 75 61 31 73

IV. Komunikat podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.kowary.pl),

wywieszeniu na tablicach informacyjnych w budynkach Urzędu Miejskiego w Kowarach

oraz przekazaniu Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowarach

(-) Anna Małgorzata Kancerek

Komunikat w pdf