Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach

Burmistrz Miasta Kowary ogłasza konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach. Oferty należy składać do 17 listopada 2017 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego bądź w postaci elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).