Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Gminy Miejskiej Kowary 2021-2030

Przypominamy, że prace nad Programem Rozwoju Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021-2030 wkroczyły na jeden z ostatnich etapów.

Prezentujemy Państwu opracowany dokument strategiczny naszego miasta. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią a co najważniejsze z założeniami określającymi misję i wizję miasta na najbliższe lata.

 

Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji i ewentualnych uwag na formularzu zgłaszania zmian w czasie trwania konsultacji społecznych programu. . Formularz w wersji edytowalnej należy pobrać ze strony Miasta wypełnić oraz przesłać mailem na adres: w tytule maila wpisując Konsultacje Program Rozwoju 2021-2030  lub wydrukowany złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach.

Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021 – 2030 będą prowadzone  w dniach od 17 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 roku.

Skip to content