Mobilna Zbiórka Odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli, odzieży i tekstyliów oraz zużytych opon

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na terenie Gminy Kowary w dniach 12-13 grudnia 2017r na terenie Miasta Kowary odbędzie się bezpłatny wywóz przedmiotów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli, odzieży i tekstyliów oraz zużytych opon z samochodów osobowych.

Zgromadzone przez Mieszkańców w gospodarstwie domowym, zbędne wyżej wymienione przedmioty prosimy złożyć w miejscach standardowego odbioru odpadów przez firmę wywożącą śmieci (przy śmietnikach, altanach śmietnikowych, gniazdach selektywnej zbiórki odpadów) w dniu 11.12.2017r. tak, aby materiały te można było wywozić od godzin wczesnoporannych dnia 12 grudnia 2017r.

Uwaga !!! – objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych rozpoczyna się 12.12.2017r. o godzinie 7:00 – jeśli mieszkaniec nie zdąży wystawić odpadów do tej godziny, a transport przejedzie przez daną ulicę, odpady nie zostaną odebrane, samochody nie są zawracane z trasy przejazdu.

 

U W A G A
Mobilna zbiórka dotyczy wyłącznie w/w przedmiotów zgromadzonych przez
mieszkańców w gospodarstwach domowych
nie dotyczy odpadów gromadzonych w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą

 

W ramach akcji zbierane będą odpady typu:
meble i inne odpady wielkogabarytowe, czyli takie , które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach przydomowych np. stoły, szafy, krzesła, wersalki, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny typu:
wielko i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki , sprzęt rekreacyjny i sportowy, przyrządy do nadzoru i kontroli  czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty.

Wywóz nie obejmuje
wszelkiego rodzaju odpadów budowlano-remontowo-sanitarnych jak deski drewniane, belki , panele , ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki muszle toaletowe , spłuczki, grzejniki, rolety, gruz budowlany, płytki, opakowania po farbach, lakierach, papy, szkła
makulatury , kartonów itp. drobnych materiałów segregowanych, standardowo umieszczanych w gniazdach do segregacji odpadów (plastik, szkło, papier, bio) zmieszanych odpadów komunalnych materiałów niebezpiecznych i szkodliwych, szyb i części samochodowych, opon od zakładów mechanicznych, wulkanizacyjnych

Organizator:
Wykonawca: SIMEKO Sp.z o.o. / podwykonawca: EKO Kowary Sp.z o.o.
ul. Główna 1 58-530 Kowary
tel. 75 718 23 96

Ogłoszenie zbiórka- odpadów – Plik PDF