Od szkolenia do zatrudnienia – YEI

„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” projekt współfinansowany ze środków UE w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Wymagania:

a) wiek 18 – 21 (ukończony 18 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 25r.ż)
b) być osobą bierną zawodowo
c) być osobą niekształcącą się i nie szkolącą się
d) być osobą nie zarejestrowaną w Urzędzie Pracy

Oferujemy:

a) Wsparcie doradcze
b) kursy zawodowe – np. barman, operator wózka widłowego, fryzjer
c) warsztaty kreowania własnego wizerunku
d) zwrot kosztów dojazdu

Kontakt:

MCK Kowary, ul. Szkolna 2,
e-mail rozwojzawodowy.kowary
e-mail mck.kowary

tel. 667 025 165
tel. 506 583 328