Ogłoszenie KSWiK

Uwaga: Informacja dotyczy mieszkańców ulic: Klonowej, Brzozowej, Lipowej oraz Zamkowej.

W związku z utrzymującą się suszą oraz wysokimi temperaturami Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji informuje, że musimy podjąć następujące czynności:

  • Od 8:30 do 19:00 oraz 21:30 do 6:00 woda dostarczana będzie pod zmniejszonym ciśnieniem.
  • Od 6:30 do 8:30 oraz 19:30 do 21:30 woda będzie dostarczana pod odpowiednim ciśnieniem.

Wyżej wymienione działania mają na celu oszczędzanie zasobów wody i będą prowadzone do czasu wzrostu ilości wody w zbiornikach.W trakcie dostarczania wody pod zmniejszonym ciśnieniem, urządzenia występujące w gospodarstwach domowych (m.in. przepływowe podgrzewacze wody) mogą nie działać poprawnie.

Ogłoszenie w pdf