Ogłoszenie o konkursach LGD Partnerstwo Ducha Gór

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór działająca na terenie gmin: Janowice Wielkie, Mysłakowice, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba umieściła na swojej stronie ogłoszenia o konkursach w następujących zakresach:

 

 

1. Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i kulturowa – Ogłoszenie nr 5/2018

Uprawnieni wnioskodawcy: organizacje pozarządowe, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Link do konkursu

 

2. Rozwijanie działalności gospodarczej – Ogłoszenie nr 6/2018

Uprawnieni wnioskodawcy: Osoby fizyczne, jeśli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym LSR LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz Osoby prawne, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Link do konkursu

 

3. Podejmowanie działalności gospodarczej – Ogłoszenie nr 7/2018

Uprawnieni wnioskodawcy: Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Link do konkursu

 

Zachęcamy do udziału w konkursach!