Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta

 

nabór na stanowisko

Burmistrz Miasta Kowary

Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kowarach, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a
Stanowisko: Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki techniczne typu budownictwo, drogownictwo;
2) co najmniej czteroletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami i zakresem zadań na stanowisku;
3) obywatelstwo polskie;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) posiadanie doświadczenia w zakresie przygotowania, realizacji i odbioru inwestycji i remontów – znajomość procesu inwestycyjnego;
2) umiejętność czytania map i dokumentacji technicznych;
3) posiadanie doświadczenia w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych;
4) sprawne posługiwanie się komputerem (edytory, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, systemy wewnętrzne);
5) dyspozycyjność;
6) prawo jazdy kat. B;
7) bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji i zarządzania zespołem, wysoka kultura osobista.

Więcej informacji na stronie BIP Kowary pod linkiem -> (link)

 

 

Skip to content