Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowary o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2018 – piłka nożna, wędkarstwo”.

Treść ogłoszenia (plik PDF) znajduje się pod linkiem: http://www.bip.kowary.pl/public/get_file.php?id=186644