OGŁOSZENIE w sprawie składania wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla kamiennego) przez mieszkańców Kowar

Warunkiem dokonania zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) po preferencyjnych cenach jest złożenie wniosku i przejście jego pozytywnej weryfikacji, a następnie dokonanie płatności na konto Gminy Miejskiej Kowary nr: 11 1020 5226 0000 6002 0777 2975

Węgiel po preferencyjnej cenie będzie przysługiwał spełniającym warunki do otrzymania dodatku węglowego.

W roku 2022 można kupić maksymalnie 1,5 tony węgla kamiennego po preferencyjnej cenie. Kolejne 1,5 tony będzie można kupić od 1 stycznia do końca kwietnia 2023 r.

Wnioski będą weryfikowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach, ul. Zamkowa5

Wniosek można złożyć:

– pisemnie w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach, ul. Zamkowa 5 lub w Urzędzie Miejskim w Kowarach – Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 na parterze ;

– lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres skrytki ePUAP MOPS: /Mops-Kowary/SkrytkaESP (wówczas należy opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku i dokonaniu płatności na konto Gminy Miejskiej Kowary, wydawane będzie przez MOPS w Kowarach zaświadczenie uprawniające do odbioru węgla .

O miejscach, w których mieszkańcy Kowar, po spełnieniu ww. warunków będą mogli odbierać węgiel, wkrótce poinformujemy.

Załączniki

Wniosek o zakup paliwa stałego (pdf)

Wniosek o zakup paliwa stałego (edytowalny – docx)

Skip to content