Otwarty konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

Informujemy, że Burmistrz Miasta Kowary ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2018 – piłka nożna, wędkarstwo”.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta UM Kowary w terminie do 18 stycznia 2018 r. do godz. 12:00 oferty zgodnej ze wzorem.

Pełna treść ogłoszenia o  konkursie oraz obowiązujący wzór oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kowary pod linkiem: http://www.bip.kowary.pl/public/?id=103414