Otwarty konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019

Informujemy, że Burmistrz Miasta Kowary ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2019”.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta UM Kowary w terminie do 18 stycznia 2019 r. do godz. 14:00 oferty zgodnej ze wzorem.

Pełna treść zarządzenia i ogłoszenia o  konkursie oraz się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kowary pod linkiem: http://www.bip.kowary.pl/public/get_document.php?id=18262&id_contents=17178

 

Obowiązujący wzór oferty w pdf: http://www.bip.kowary.pl/public/get_file.php?id=175950

Obowiązujący wzór oferty w doc: http://www.bip.kowary.pl/public/get_file.php?id=175951

Skip to content