Początek rekrutacji w Przedszkolu Publicznym i Szkołach Podstawowych

1 marca rozpoczęła się rekrutacja do Publicznego Przedszkola, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz klas I Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3. Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminy składania dokumentów określa Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 31 stycznia 2018 r. Natomiast informacja o stosowanych w rekrutacji kryteriach znajduje się w Uchwale Nr XXXV/181/17 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 marca 2017 r.

Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 3