Podpisanie umowy z Lasami Państwowymi na dofinansowanie drogi

11 października br. w kowarskim ratuszu została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miejską Kowary oraz Lasami Państwowymi reprezentowanymi przez Nadleśnictwo „Śnieżka” w Kowarach w sprawie wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja fragmentu rowerowo-pieszo-biegowej trasy turystycznej prowadzącej do leśnej ścieżki dydaktycznej Jedlinki oraz udostępnienie tej trasy osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich”.

Pod tą wyjątkowo długa nazwą kryje się remont zniszczonej nawierzchni odcinka asfaltowej drogi od przejazdu kolejowego nad ulica Leśną w stronę ogródków działkowych oraz turystycznej wiaty. Trasą tą poprowadzonych jest kilka ważnych dla miasta turystycznych szlaków, m.in.: żółty szlak pieszy, czarny szlak rowerowy, Szlak Zielone Karkonosze, Szlak Tradycji Górniczych, zielona pętla biegowa Kowarskich Szlaków dla Aktywnych. Jest to również popularne dojście do leśniczówki Jedlinki oraz na Uroczysko i Przełęcz Okraj.

Dzięki umowie Lasy Państwowe zobowiązały się pokryć część kwoty potrzebnej na remont w/w drogi, tj. 160 tys. zł, co stanowi prawie 27 % kosztów całej inwestycji.

Modernizacja drogi rozpocznie się lada moment i zakończy się jeszcze w tym roku. Został już wyłoniony wykonawca. Szczegóły przedsięwzięcia można odnaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.kowary.pl/public/?id=55309&id_document=17766