Podziękowanie za odrestaurowanie i montaż semafora kształtowego

Powoli, ale nieubłaganie kończy się rok 2018. Zanim jednak ten nieuchronny moment nastąpi chcieliśmy podziękować grupce pasjonatów i zapaleńców, którzy pomogli nam odnowić stary semafor kształtowy będący kolejnym eksponatem tworzonego miniskansenu upamiętniającego piękną, ale zapomnianą linię kolejową nr 308.

Ten historyczny semafor z roku 1938 pracował ciężko do roku 2001. Później popadł w ruinę. W 2017 r. przejęty został przez nasze miasto i sprowadzony do Kowar. W tym roku został wyremontowany i postawiony na kowarskiej stacji kolejowej. Semafor jest już sprawny, podaje dwa sygnały (stój i jazda ze zmniejszoną prędkością) oraz został wyposażony w sygnał nocny.

W tym miejscu chcieliśmy podziękować panom: Jackowi Chorągwickiemu, Dominikowi Dorabiale, Adamowi Tajchmanowi i Dominikowi Górskiemu z grupy Kolej Karkonoska i Pociągiem do Karpacza, Kowar i Mysłakowic za własnoręczne odrestaurowanie semafora. Dziękujemy również panom Arturowi Zakrzewskiemu, Maciejowi Smalowi, Jarosławowi Smalowi i Karkonoskiemu Systemowi Wodociągów i Kanalizacji za pomoc w sprawach technicznych (ustawienie semafora) oraz Eugeniuszowi Kleście i Piotrowi Mrozikowi za transport semafora. Wielkie podziękowania należą się również panom Grzegorzowi Nowotniakowi i Jarosławowi Tarnowskiemu za podarowanie elementów niezbędnych do pracy semafora, firmom PKP PLK i PKP Nieruchomości za życzliwość oraz byłej pani Burmistrz Bożenie Wiśniewskiej za nieocenioną pomoc i koordynację działań związanych z semaforem.

Skip to content