4 marca 2021

Program Rozwoju Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021-2030

Program Rozwoju Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021-2030

Informujemy, że uchwałą nr XXXV/228/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 lutego 2021r. Gmina Kowary przyjęła do realizacji „Program Rozwoju Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021 – 2030, który stanowi kluczowy element miejskiej polityki rozwoju w perspektywie do roku 2030. Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.bip.kowary.pl w zakładce Uchwały Rady Miejskiej.

Skip to content