Przypominamy o szkoleniu pt. “Rodzic w internecie”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, którzy ukończyli 25 rok życia, na bezpłatne szkolenia pn. „Rodzic w internecie”. Szkolenia odbędą się w dniach 19 i 20 listopada 2019r. W trakcie szkolenia dowiecie się jakie zagrożenia czyhają na dzieci w Internecie i jak skutecznie im zapobiegać.

 • Szkolenia poświęcone będą przygotowaniu rodzica/opiekuna do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia.
 • Szkolenia „Rodzic w Internecie” odbędą się w dniach 19 i 20 listopada 2019r. w 2 grupach po 12 osób, czas trwania szkolenia w każdej grupie wynosi 12 godzin (2 dni po 6 godzin).
 • Zgłoszenia odbywają się telefonicznie pod nr telefonu 75 64 39 229 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kowarach. Przy zapisie prosimy o wskazanie grupy. Ilość miejsc ogranicza!
 • W przypadku większej grupy chętnych, szkolenia pn. „Rodzic w internecie” mogą zostać powtórzone.

Pierwsza grupa:

 • Szkolenie w dniach 19 i 20 listopada 2019r. w godzinach 08:00-14:00
 • Maksymalna liczba uczestników: 12
 • Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, Sala 24, budynek B, II piętro
 • Każdy uczestnik otrzyma materiał szkoleniowy i będzie miał dostęp do komputera
 • W trakcie szkolenia zapewniony zostanie słodki poczęstunek

Druga grupa:

 • Szkolenie w dniach 19 i 20 listopada 2019r. w godzinach 14:00-20:00
 • Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, Sala 24, budynek B, II piętro
 • Maksymalna liczba uczestników: 12
 • Każdy uczestnik otrzyma materiał szkoleniowy i będzie miał dostęp do komputera
 • W trakcie szkolenia zapewniony zostanie słodki poczęstunek

Szkolenia „Rodzic w internecie” organizowane są w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Więcej informacji na stronie www.kowary.pl (zakładka mieszkaniec/projekty unijne).

Skip to content