Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie dla przedsiębiorstw na rozwój”

Najbliższe spotkanie będzie dotyczyć możliwości i zasad wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020 w kontekście zbliżających się naborów wniosków projektowych przewidywanych na wsparcie inwestycji rozwojowych dla przedsiębiorców. Dodatkowo zostaną również przedstawione założenia w ramach projektu RPO WD 2014-2020 pn.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju  Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” – dotyczący wsparcia usług szkoleniowych/rozwojowych, informacje na temat instrumentów zwrotnych – pożyczek przeznaczonych na rozwój MŚP i o aktualnych naborach B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Do udziału w spotkaniu, w roli prelegentów, zostali zaproszeni przedstawiciele Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Do udziału zapraszamy przedsiębiorców w tym rzemieślników.

Spotkanie odbędzie się 27 września 2017 r. w Jeleniej Górze:

w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich;

Plac Ratuszowy 32/32a

w godzinach 10.00-13.30

Zgłoszenia na spotkanie w Jeleniej Górze należy przesyłać na adres lp.k1532250022salsy1532250022nlod@1532250022aroga1532250022inele1532250022j.efi1532250022p1532250022
Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66 ; 75 75 249 42.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapraszamy!