Romowie

Informujemy, że w 2017 roku Gmina Miejska Kowary ponownie realizuje zadania finansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa w ramach programu rządowego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. W ramach przyznanych środków realizowane są projekty:

1. Praca za dług czynszowy.
2. Remont lokali romskich.
3. Wychowanie przedszkolne dla dzieci romskich.
4. Wyprawki szkolne dla dzieci romskich.

W ramach pracy Romowie wykonują czynności porządkowe na terenie Kowar, dzięki czemu wspierają utrzymanie czystości miasta, a jednocześnie spłacają zadłużenie czynszowe za swoje lokale mieszkaniowe, które to są remontowane w zakresie niezbędnym do normalnego funkcjonowania.

Romowie otrzymują również wsparcie w postaci podręczników i artykułów szkolnych dla dzieci. Z dziećmi prowadzone są grupowe i indywidualne zajęcia wyrównawcze oraz zapewnione jest im wyżywienie. Podjęte działania mają na celu zagwarantowanie im powodzenia na dalszych etapach edukacji.