Rusza akcja “Liść”

 

Od 6 do 10 listopada na terenie Gminy Miejskiej Kowary odbywać się będzie odbiór worków z liśćmi.

Odpady zbierane będą przez spółkę EKO Kowary Sp. z o.o., ul. Główna 1, tel. 75 718 23 96.

Mieszkańcy chcący wziąć udział w akcji mogą zgłaszać się po odbiór worków do zbiórki liści w terminie od 23 do 27 października do Urzędu Miejskiego, ul. 1 Maja 1a do pokoju nr 5-6, lub bezpośrednio do siedziby Spółki EKO Kowary przy ul. Głównej 1 w Kowarach w godzinach od 7.30 do 15.00.

Worki z liśćmi należy wystawić przed nieruchomością, na terenie ogólnodostępnym (poboczu jezdni, części chodnika itp.) w terminie od 6 do 10 listopada.