28 listopada 2018

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze

Gmina Miejska Kowary znajduje się w obszarze, na którym Zarząd Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości wydaje między innymi decyzje o wsparciu w imieniu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, które są podstawą do otrzymania przez przedsiębiorców pomocy publicznej.

Oferowany do zainwestowania teren znajduje się przy trasie rangi wojewódzkiej nr 366 Jelenia Góra – Kowary – Karpacz.

 

Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 2,1394 ha przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary jest pod przemysł, bazy, składy i usługi.

Miasto posiada pełne pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego co upraszcza realizację procesu inwestycyjno-budowlanego.

Teren ma zagwarantowany dostęp do mediów: gaz, energia elektryczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna, woda.

W północno-wschodnim narożu działki przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia, prowadząca do stacji transformatorowej. Takie powiązanie sieciowe ze stacją transformatorowa daje większe możliwości zabezpieczenia energii elektrycznej i zapewnienie mocy według wymagań przyszłego inwestora.

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków może zostać zrealizowane poprzez istniejący wodociąg i oczyszczalnię ścieków. Miasto Kowary deklaruje poniesienie kosztów wykonania do granicy działki przyłącza kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przyłącza wody.

Potencjał społeczno-gospodarczy Miasta Kowary oraz perspektywy jego dynamicznego i zrównoważonego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla wszystkich, którzy będą rozwijać swój biznes właśnie w Kowarach.

O potencjale gospodarczym miasta przekonało się już wielu lokalnych przedsiębiorców. Liczba podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne wciąż rośnie.

Obecnie na terenie miasta zlokalizowane są zakłady przemysłowe o różnym profilu produkcji, które różnią się między sobą wielkością zaangażowanych środków, liczbą pracowników i wielkością produkcji. Pod względem branżowym można by wydzielić przemysł: maszynowy, motoryzacyjny, przetwórstwa drzewnego. Licznie prowadzona jest również działalność związana z usługami w dziedzinie kultury i rozrywki, szpitalnictwa, rzemiosła, turystyki.

Inwestorom chcącym ulokować swój kapitał na terenie miasta oferujemy wszelką pomoc podczas procesu inwestowania oraz specjalne dla nich ulgi i preferencje.

Zachęcam wszystkich do rozpoczęcia działalności gospodarczej w Kowarach w województwie dolnośląskim. Nasza miasto kładzie duży nacisk na wsparcie inwestorów oraz stwarza dobre warunki oraz przyjazny klimat dla realizacji inwestycji.

Urząd zapewnia szybką i sprawną obsługę w zakresie wydawania niezbędnych dokumentów a także doprowadzenia mediów. Udzielimy wsparcia w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i umów wymaganych przez prawo do rozpoczęcia na Naszym terenie działalności gospodarczej.

Urząd Miejski w Kowarach ul. 1 Maja 1a 58-530 Kowary pokój nr 3  tel 75 64 39 228

www.ssemp.pl