Spotkania informacyjne dla beneficjentów w związku z planowanymi przez LGD Partnerstwo Ducha Gór naborami wniosków

W imieniu LGD Partnerstwo Ducha Gór w związku z planowanymi naborami wniosków zapraszamy na ogólne spotkania:

1.Spotkania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej, szczegóły na plakacie poniżej:

* Na wszystkich spotkaniach zostaną zaprezentowane te same informacje, dlatego też zapraszamy na najbardziej dogodny dla Państwa termin, bez kierowania się zamieszkaniem w konkretnej gminie.

******************

2.Spotkania grup roboczych dot. projektów grantowych skierowanych do lokalnych organizacji pozarządowych, szczegóły na plakacie poniżej:

*Spotkania grupy roboczej ws. projektów grantowych zaplanowanych w pierwszym półroczu 2018 r.:

  • Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór
  • Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego
  • Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu

******************

3.Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla osób planujących założyć działalność gospodarczą i przedsiębiorców, szczegóły na plakacie poniżej: