Spotkanie informacyjne dot. „Wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami – dostęp do wysokiej jakości usług asystenckich i opiekuńczych”.

OPIEKUJESZ SIĘ OSOBĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ? CHCESZ ZOSTAĆ OPIEKUNEM LUB ASYSTENTEM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ? PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W JELENIEJ GÓRZE ZAPRASZA CIĘ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE.

Do udziału zapraszamy:

  • osoby bierne zawodowo, jako potencjalnych kandydatów na opiekunów/asystentów osób z niepełno sprawnościami (np. niepracujące, emeryci);
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • opiekunów  faktycznych (tj. członków  rodzin) osób z niepełnosprawnością/ niesamodzielnych.

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2018 r. w Jeleniej Górze w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (ul. Plac Ratuszowy 32/32a).

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 13 marca 2018r. zgłoszenia na adres lp.ks1539915354alsyn1539915354lod@a1539915354rogai1539915354nelej1539915354.efip1539915354  z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu.

Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu zostanie potwierdzone e-mailem.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Pełne ogłoszenie i  program spotkania na stronie www.rpo.dolnyslask.pl ; w zakładce: wiadomości; temat: szkolenia i konferencje

 

Organizator spotkania:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Pl. Ratuszowy 32/32a, 58 –500 Jelenia Góra
tel. 75/75 24 944, 75/76 49 466