Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Informujemy, że 18 września 2018 r. (we wtorek) o godzinie 15.30 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Kowarach (kowarski ratusz, I piętro) odbędzie się krótkie spotkanie z przedstawicielami kowarskich stowarzyszeń, na które serdecznie zapraszamy.

Jednym z tematów spotkania będzie omówienie zasad współorganizacji wydarzeń planowanych w przyszłym roku. Przypominamy, że warunkiem współfinansowania przez Gminę Miejską Kowary jest wpisanie tych wydarzeń do kalendarza miejskich imprez na rok 2019. Wartościowe propozycje mogą być brane pod uwagę przy układaniu przyszłorocznego budżetu Miasta Kowary.

Załączamy wniosek z prośbą o współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, fundacje). – formularz wniosku o udzielenie dotacji z budżetu miasta2019

Prosimy o wypełnienie wniosku i ewentualne dostarczenie go na spotkanie w Sali Rajców.

Na spotkaniu omówiona zostanie również procedura uchwalania „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”.

W razie pytań proszę kontaktować się z Andrzej Weinke – kierownikiem Referatu Promocji Urzędu Miejskiego w Kowarach (tel. 75 64 56 111, e-mail: andrzej.weinke).