Spotkanie z przedstawicielami kowarskich stowarzyszeń – 21.09.2017

Informujemy, że 21 września 2017 r. (w czwartek) o godzinie 15.30 w Sali Konferencyjnej Centrum Integracji i Tradycji (budynek „B” Urzędu Miejskiego w Kowarach, II piętro) odbędzie się krótkie spotkanie z przedstawicielami kowarskich stowarzyszeń, na które serdecznie zapraszamy.

Jednym z tematów spotkania będzie omówienie zasad współorganizacji wydarzeń planowanych w przyszłym roku. Przypominamy, że warunkiem współfinansowania przez Gminę Miejską Kowary jest wpisanie tych wydarzeń do kalendarza miejskich imprez na rok 2018. Do pisma dołączony został wniosek o współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, fundacje). Wartościowe propozycje mogą być brane pod uwagę przy układaniu przyszłorocznego budżetu Miasta Kowary. Proszę o wypełnienie wniosku i dostarczenie go na spotkanie w Centrum Integracji i Tradycji.

Na spotkaniu omówiona zostanie również procedura uchwalania „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018”.