Stowarzyszenie Przyjazna Trójka realizuje projekt pn “Wenecja Karkonoszy”

9 września 2017 r. Stowarzyszenie „Przyjazna Trójka” rozpoczęło w partnerstwie ze Szkołą Podstawową Nr 3 oraz Nadleśnictwem “Śnieżka”, realizację projektu „Wenecja Karkonoszy”. Projekt trwać będzie od września br. do lutego 2018 r.

Celem projektu jest zinwentaryzowanie przez uczniów mostów, mostków i kładek znajdujących się bardzo licznie w Kowarach.

Projekt “Wenecja Karkonoszy” ma charakter badawczy i edukacyjny. Bezpośrednim celem projektu jest rozbudzenie w dzieciach potrzeby ochrony lokalnych zasobów wodnych w mieście Kowary. Według wnioskodawców cel ten osiągnięty zostanie poprzez cykl zaplanowanych zajęć edukacyjnych: w trakcie zajęć z fotografem dzieci nauczą się dostrzegać ciekawe sytuacje, zainteresują się bogactwem środowiska przyrodniczego, będą kształtować w sobie umiejętności dostrzegania i podziwiania walorów miasta w którym żyją. Zadaniem geologa będzie pokazanie dzieciom do czego służy dalmierz i jak należy się nim posługiwać mierząc most. Dzieci nauczą się dokonywać pomiarów długości, szerokości, wysokości a w trakcie praktycznych zajęć w terenie zrozumieją jaki jest sens dokonywania takich pomiarów. Z pomocą kompasu naucza się określać kierunki świata i nanosić na mapę mosty, obiekty, ulice. Edukator Nadleśnictwa zwróci uwagę dzieci na roślinność rosnącą przy mostach i pod nimi, a także zwierzęta i organizmy żyjące w rzekach. Szczególny nacisk położony zostanie na stan zanieczyszczenia rzeki.

W ramach projektu zaplanowano następujące zajęcia dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach:
1. Zajęcia z fotografii – zajęcia prowadzone w plenerze z wykorzystaniem zakupionych do projektu aparatów fotograficznych. W trakcie zajęć dzieci samodzielnie ale pod okiem fotografa wykonywać będą zdjęcia mostów i roślinności przy nich.

 

2. Zajęcia z geologiem –  w trakcie których dzieci dowiedzą się do czego służy dalmierz laserowy, taśmy miernicze i jak należy się nim posługiwać mierząc most. Nauczą się dokonywać pomiarów długości, szerokości, wysokości a w trakcie praktycznych zajęć w terenie zrozumieją jaki jest sens dokonywania takich pomiarów.

 

3. Zajęcia z edukatorem Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach dla wszystkich uczniów  – zajęcia prowadzone będą w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach z wykorzystaniem środków i materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach projektu: mikroskopów,  projektora, lup, preparatów biologicznych.

 

4. Zajęcia dla wszystkich uczniów SP 3 w Kowarach prowadzone: przez 6 nauczycieli nauczania początkowego w  klasach 0-3 oraz przez nauczyciela przyrody w klasach 4-6.

 

5. Wydanie folderu zawierającego informacje o mostach i roślinności znajdującej się przy nich wraz z mapką wypracowaną przez dzieci. Folder zawierać będzie wszystkie informacje, które dzieci poznają w trakcie realizacji projektu a także wykonane przez dzieci zdjęcia.

 

6. Na mostach przytwierdzone zostaną piktogramy przedstawiające rzadkie okazy roślin.

Projekt „Wenecja Karkonoszy” dofinansowano ze środków „ŻYWIEC-ZDRÓJ” S.A w ramach konkursu grantowego pn.”Inicjatywy Społeczne Po Stronie Natury Edycja 2017”. Wysokość grantu wynosi: 13.560,05 zł.