Strategia Rozwoju Sudety 2030

Serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3) – „Strategia Rozwoju Sudety 2030

 

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii SUDETY 2030 (Plik PDF)

Ogłoszenie spotkanie konsultacyjne Sudety 2030 (Plik PDF)

Obwieszczenie konsultacje strategia Sudety 2030 (Plik PDF)

Projekt Strategii Rozwoju Sudety 2030 (Plik PDF)