Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Gielniaka – darowizna otrzymana z Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach w ramach realizacji umowy darowizny Nr 06/F/2018 zawartej z Fundacją KGHM Polska Miedź w Lubinie, dokonała zakupu wyposażenia pracowni przyrodniczej w celu zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Z wyposażenia pracowni przyrodniczej korzystać będą zarówno obecni uczniowie jak i przyszłe pokolenia, co roku bowiem do szkoły przybywają nowi uczniowie.

Link do opisu i zdjęć