Szkolne Kluby Sportowe w Kowarach

Informujemy, że w Kowarach od początku lutego br.  realizowane są zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. “Szkolne Kluby Sportowe” 2018 r.

Koordynatorami programu w województwie dolnośląskim  są: Dolnośląska Federacja Sportu oraz Szkolny Związek Sportowy.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży –szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
W każdej kowarskiej szkole będą prowadzone zajęcia sportowe dla dwóch grup dzieci i młodzieży.
Główne założenia Programu:  Zalozenia_programu_SKS-2018