poczta

Gminne Rady Seniorów powiatu jeleniogórskiego

Projekt Gminne Rady Seniorów powiatu jeleniogórskiego Projekt realizowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz gminy partnerskie Dofinansowanie – Program ASOS 2014-2020 W ramach projektu odbędzie się: 1 konferencja – rozpoczynająca projekt. 40 spotkań w animacyjnych – przygotowanie tworzenia/wspieranie działania Gminnych Rad Senioralnych i Powiatowej lub Porozumień Seniorów (4 spotkania w każdej gminie/mieście). Mikroinicjatywy seniorów w Czytaj więcej Gminne Rady Seniorów powiatu jeleniogórskiego[…]

Skip to content