VI Pielgrzymka Piesza z Kowar do Malej Úpy

Jak co roku na odpust świętych Piotra i Pawła wyrusza piesza pielgrzymka z Kowar do naszej czeskiej partnerskiej gminy Mala Upa. Osoby zainteresowane udziałem w tej niecodziennej pielgrzymce powinny stawić się w niedzielę 1 lipca  o godz. 11:00 przy Kaplicy św. Maksymiliana w Kowarach (ul. Wiejska 45). 

Oto program tego religijno-turystycznego wydarzenia:

VI Pielgrzymka Piesza z KOWAR do MALEJ ÚPY

11:00 – wyruszamy z kaplicy św. Maksymiliana
na ul. Wiejskiej w Kowarach;

13:30 – na granicy polsko-czeskiej modlitwa w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez nasze narody,
zejście do kościoła w Małej Úpie;

15:00 – udział we MSZY św. odpustowej w Małej Úpie wspólnie z Czechami i Niemcami;

16:30 – przedstawienie o Fatimie: „Pastuszkowie Matki Bożej”;

18:00 – wyruszamy z powrotem do Kowar;