Wakacyjne zajęcia sportowe dla dzieci

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 6-14 lat ( uczniów szkół podstawowych) na ostatni etap wakacyjnych zajęć sportowych w terminie:

20-24.08.2018

w godzinach 9.00-13.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach – hala sportowa.
Dzieci będą miały zapewnioną opiekę, zorganizowany czas wolny, a zajęcia odbywać będą się z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.