Wydawanie żywności z programu operacyjnego „Pomoc Żywieniowa” – styczeń 2018

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kowarach
informuje, że:

od 16.01.2018 r. do końca stycznia
wydawanie żywności z programu operacyjnego „Pomoc Żywieniowa”.

odbywać się będzie w każdy wtorek, środę, czwartek w godz. 11:00 – 13:00.

Osoby spełniające kryteria (których dochód nie przekracza 1268 zł
dla samotnie gospodarujących oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie)
winny otrzymać kartoteki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(wydane już kartoteki ważne są do końca czerwca 2018 r.).

Żywność można odbierać jak dotychczas przy ul. Wiejskiej 1 w Kowarach.

Prosimy o zabezpieczenie opakowań.