Wykonawca zimowego utrzymaniu dróg2018/2019

Urząd Miejski w Kowarach informuje, iż wykonawcą zimowego utrzymaniu dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Gminy Miejskiej Kowary w sezonie 2018/2019 od 01.12.2018 r. do 15.03.2019 r. jest firma PHU ,,KAMA” Ryszard Rzońca z siedzibą 58-533 Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 16f. Wszelkie zgłoszenia i uwagi należy kierować do wykonawcy: Ryszard Rzońca, tel. 601 751 480 lub do Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska – Bartłomieja Nawrockiego, tel. 512 369 782.

Skip to content