Zapraszam na grudniowe spotkania w OWES

W ramach projektu OWES dla subregionu jeleniogórskiego zapraszamy Państwa do udziału
w cyklu szkoleniowym
“Dla siebie, dla innych czyli ekonomia społeczna w praktyce”
W ramach szkoleń realizowane będą następujące zakresy tematyczne:
1) “Świat pieniądza” – termin: 06-12-2017 godz.: 9:00 ul. Muzealna 9a/2, Jelenia Góra
zapisy trwają!
*Szczegóły dot. programu: Każdy może włączyć się w działania na rzecz społeczności lokalnych –
Pomagamy – czyli jak działają Fundacje. Celem spotkania jest rozbudzenie w uczestnikach ciekawości
zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości społecznej, marketingu czy ekonomii społecznej.
2) “Ekonomia Społeczna w świetle dobrych praktyk” – termin: 13-12-2017 godz.: 9:00
ul. Muzealna 9a/2, Jelenia Góra
* Szczegóły dot. programu: Podczas spotkania przedstawione zostaną podmioty, które podjęły
pewien rodzaj aktywności z zakresu ekonomii społecznej i osiągnęły na tym polu sukces.
Zaprezentujemy przedsięwzięcia które stały się dobrymi praktykami czyli wzorcami będącymi
punktem odniesienia dla innych.
3) Animacje 4-godzinne: termin: 19-12-2017
Tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o
charakterze edukacyjnym -reintegracja społeczna – spotkanie z nauczycielami.
4) Animacje 4-godzinne: termin : termin: 21.12.2017
Animacje 4-godzinne Tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym
poprzez działania o charakterze edukacyjnym – reintegracja społeczna.

Osoby zainteresowane udziałem w danym szkoleniu lub spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
Magdalena Pabian – doradca kluczowy/animator
kom. 690-095-540, e-mail Pabian

Konrad Sikora – animator
kom. 608-058-870, e-mail Sikora

*Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Projekt „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego), przez Partnerstwo, w skład którego wchodzą Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich oraz Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego.

 

Plik PDF z Programem Projektu