Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie dla lokalnych organizacji

 

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór ma zaszczyt zaprosić Państwa na:

 

1. Seminarium inspirujące dla lokalnych środowisk i organizacji (np. wioski tematyczne) dotyczące łączenia aktywności społecznej lokalnych społeczności z aktywnością ekonomiczną poprzez realizację prostych inicjatyw ekonomii społecznej przynoszących korzyści finansowe dla społeczności lokalnych w zakresie turystyki kulturowej opartej na zasobach i tradycji,

 

2. Warsztaty dotyczące opracowania oferty turystycznej przez społeczności lokalne/organizacje pozarządowe w zakresie turystyki kulturowej opartej na zasobach i tradycji.

 

Organizowane w ramach operacji pn.: Włączenie społeczne poprzez realizację „Festiwalu Ducha Gór” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018 – 2019 r.
Uczestnicy seminarium będą mieli okazję  podnieść  poziom swojej  wiedzy w obszarze inicjatyw na obszarach wiejskich, ofert turystycznych opartych na zasobach, ekonomii społecznej.
Celem seminarium jest inspiracja do działania lokalnych społeczności.
 
Celem warsztatów jest wypracowanie 7-miu ofert warsztatów kulturowych lub innej oferty kulturowej, które zostaną sfinansowane w wysokości 1000 zł oraz zostaną włączone do Festiwalu Ducha Gór. 
Poszczególne wydarzenia odbędą się w Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13 w terminach i godzinach podanych niżej:

 

1. Seminarium: w dniu 13 czerwca w godzinach: 13.00 – 19.00
2. Warsztaty I: w dniu 19  czerwca w godzinach: 13.00 – 18.00
3. Warsztaty II: w dniu 21  czerwca w godzinach: 13.00 – 18.00
 
Prosimy o potwierdzenie swojej obecności lub przedstawiciela na konferencji u organizatora – LGD Partnerstwo Ducha Gór: telefonicznie 75 644 21 65, mailowo na adres: lub osobiście w siedzibie LGD: Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 25  do dnia 12 czerwca 2018 r.
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
ul. Konstytucji 3 maja 25
58-540 Karpacz
tel/fax: 75 644 21 65
Skip to content