Zmiana nazw ulic w Kowarach (Wincentego Pstrowskiego i Mariana Buczka)

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 ze zm.), zarządzeniami zastępczymi Wojewody Dolnośląskiego zostały zmienione nazwy ulic w Kowarach :

  • Ulicy o nazwie Wincentego Pstrowskiego zlokalizowanej w Kowarach, w gminie Miasto Kowary nadaje się nazwę Władysława Grabskiego
    NK-N.4131.56.5.2017.JW1
  • Ulicy o nazwie Mariana Buczka zlokalizowanej w Kowarach, w gminie Miasto Kowary nadaje się nazwę Kawaleryjska
    NK-N.4131.56.4.2017.JW1